Koronka do Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej

 

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Racz przyjąć Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich, a ogień miłości Twojej racz w nich rozpalić, któryś przez różność języków wszelkich, narody do jedności wiary zgromadził. Amen.

(1 raz) Ojcze nasz...

 

Jezu, przez Twe w niewinnym wieku obrzezanie, racz w sercu moim zgładzić światowe kochanie.

(10 razy) Zdrowaś Maryjo...

Wesele Twoje, Panno, z poczęcia czystego, niech sprawi, byś prosiła za mną Syna Twego, aby mi przez bolesne Swoje obrzezanie, racz dać rozum na grzechów poznanie.

(1 raz) Ojcze nasz...

Jezu, przez pot w Ogrójcu, któryś miał z przykrością, wzbudź proszę żal w mym sercu za grzechy z gorzkością.

(10 razy) Zdrowaś Maryjo...

Niech wesele Twe, Panno z Elżbiety widzenia, zjedna mi łaski zdolne nabycia zbawienia. Ufam, iż Jezusa prosząc przez pot krwawy, sprawisz to, iż dla Ciebie będzie mi łaskawy.

(1 raz) Ojcze nasz...

Jezu, przez bicze Twoje, proszę moja wina, niech nie będzie wiecznego karania przyczyna.

(10 razy) Zdrowaś Maryjo...

Dla wspomnienia wesela z narodzin Boga, ufam Panno, iż Ciebie wzruszy moja trwoga, że prosić Syna będziesz, iż On me karanie, przyrzeknie we mnie zgładzić przez Swe biczowanie.

(1 raz) Ojcze nasz...

Przez rany, które głowie Twej zadało ciernie, spraw Jezu, niech me serce miłuje Cię wiernie.

(10 razy) Zdrowaś Maryjo...

Przez wesele z oddania królów czci Synowi, racz uprosić, proszę, Panno grzesznikowi, abym przez wiłoczenie cierniowej korony, nigdzie żadnej nie szukał, jak w niebie obrony.

(1 raz) Ojcze nasz...

Obnażenie Twe, Jezu, niech mych nieprawości, zakryciem będzie, proszę w sąd Twej surowości.

(10 razy) Zdrowaś Maryjo...

Przez radość, którąś miała Panno z znalezienia Syna, proszę niech odpuszczona będzie moja wina. Na sądzie za Twą prośbą niech znajdę zgładzenie, grzechów, przez Jezusowe przykre obnażenie.

(1 raz) Ojcze nasz...

Jezu, trzykroć padając pod krzyżem zemdlony, niech będę za Twą łaską z grzechów wydźwigniony.

(10 razy) Zdrowaś Maryjo...

Któraś się radowała z Syna Zmartwychwstania, proszę Cię przez radosne z tej miary wzdychanie, niech Jezus przez przybicie do krzyża okrutne, oderwie mnie od świata, da życie pokutne.

(1 raz) Ojcze nasz...

Przez ranę, którą Jezu uczyniła włócznia, proszę niech mnie Twa łaska we wszystkim umacnia.

(10 razy) Zdrowaś Maryjo...

Przez radość, którąś miała na duszy i ciele, gdy Cię w niebo zabrało aniołów tak wiele, uproś mi, proszę, Panno niech mnie Syn Twój broni, przez bok, włócznią przebity, łaską Swą w złej toni. Amen.

Wierzę w Boga...

Antyfona

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. A przetoż Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje obróć na nas, i Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.

Ofiarowanie Koronki

Racz przyjąć Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny, tę koronkę, którą niegodny ofiaruję na cześć i chwałę Imienia Twojego, na pamiątkę siedmiu radości Panny Maryi, na cześć wszystkich Świętych Twoich, racz przyjąć proszę Cię za wszystkie niezliczone grzechy moje, także za wszystek święty Kościół Katolicki i wszystkie stany jego, za rodziców, braci, siostry, za dobrodziejów żywych i zmarłych, aby im za przyczyną Panny Przenajświętszej ta koronka była pożyteczną ku dostąpieniu żywota wiecznego. To niechaj za przyczyną Twoją otrzymamy od Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym jedyny, żyje i króluje teraz i na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen.