Koronka do św. Michała Archanioła i Chórów Anielskich

    

1. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi mojemu Chwała Ojcu itd.

 

2. Wymienia się poszczególne Chóry:

    * na cześć CHÓRU SERAFINÓW

    * na cześć CHÓRU CHERUBINÓW

    * na cześć CHÓRU TRONÓW

    * na cześć CHÓRU PANOWAŃ

    * na cześć CHÓRU MOCARSTW

    * na cześć CHÓRU WŁADZ

    * na cześć CHÓRU ZWIERZCHNOŚCI

    * na cześć CHÓRU ARCHANIOŁÓW

    * na cześć CHÓRU ANIOŁÓW

 

Po wymienieniu poszczególnego CHÓRU odmawia się

 l raz Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu oraz wezwanie:

Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i niebieskiego (wstawiamy nazwę chóru) - Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

 

3.     Na cześć św. Michała Archanioła: Ojcze nasz...

        Na cześć św. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz...

        Na cześć św. Rafała Archanioła: Ojcze nasz...

        Na cześć św. Anioła Stróża: Ojcze nasz...

 

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.