Koronka dwunastu gwiazd ku czci Najświętszej Maryi Panny

ułożona przez św. Józefa Kalasancjusza

 

 

 

Pragnę, by to nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny było codziennie odmawiane przez wszystkich naszych uczniów, aby przez tak niewielką ofiarę zasłużyli na niezliczone dobrodziejstwa opieki Maryi podczas całego swego życia i w chwili śmierci. /św. Józef Kalasancjusz


Uwielbiajmy i dziękujmy Trójcy Przenajświętszej, która ukazała nam Dziewicę Maryję odzianą słońcem, z księżycem pod stopami i z koroną z dwunastu gwiazd nad Jej głową.

R. Na wieki wieków. Amen.


Uwielbiajmy i dziękujmy, Bogu Ojcu Wszechmogącemu, który wybrał Maryję na swoją Córkę.
R. Amen. Ojcze nasz.


Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który przeznaczył Ją na Matkę swojego Bożego Syna.

R. Amen. Zdrowaś Mario.


Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który zachował Ją od wszelkiej zmazy w Jej niepokalanym poczęciu.

R. Amen. Zdrowaś Mario.


Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który przyozdobił Ją wszelkimi cnotami w jej narodzeniu.

R. Amen. Zdrowaś Mario.


Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który dał Jej za męża i oblubieńca najczystszego św. Józefa.

R. Amen. Zdrowaś Mario. Chwała Ojcu.


Uwielbiajmy i dziękujmy Synowi Bożemu, który wybrał Maryję na swoją Matkę.
R. Amen. Ojcze nasz.


Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który wcielił się w Jej dziewicze łono i wzrastał w nim dziewięć miesięcy.
R. Amen. Zdrowaś Mario.


Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który z niej się narodził i sprawił, że Go swą piersią karmiła.

R. Amen. Zdrowaś Mario.


Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który chciał być przez Nią wychowywanym.

R. Amen. Zdrowaś Mario.


Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który objawił Jej tajemnicę odkupienia świata.
R. Amen. Zdrowaś Mario. Chwała Ojcu.


Uwielbiajmy i dziękujmy Duchowi Świętemu, który wybrał Maryję na swoją Oblubienicę.
R. Amen. Ojcze nasz.


Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który objawił Jej jako pierwszej swoje imię Ducha Świętego.

 R. Amen. Zdrowaś Mario.


Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który sprawił, że Maryja była jednocześnie Dziewicą i Matką.

R. Amen. Zdrowaś Mario.


Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który uczynił Ją żywą świątynią Trójcy Przenajświętszej.

R. Amen. Zdrowaś Mario.


Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który wyniósł Ją ponad wszystkie stworzenia.

R. Amen. Zdrowaś Mario. Chwała Ojcu.


Módlmy się za Kościół święty, o jedność chrześcijan, o pokój i sprawiedliwość na świecie oraz nawrócenie grzeszników:

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!