Koronka do Najświętszej Maryi Panny

św. Ludwika Maria Grigrion de Montfort

 

 

 

Koronka do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Maria Grigrion de Montfort
Pozwól mi Cię chwalić Panno Święta i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.
1 Wierzę w Boga
4 x Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu.
Koronka świętości

Błogosławiona jesteś Panno Maryjo bowiem nosiłaś w swym łonie Tego , który Cię stworzył i na wieki pozostałaś dziewicą.
-Raduj się Panno Maryjo
-Raduj się pełnią wesela
4 x Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu.

O święte i niepokalane Dziewictwo jakże zdołam wypowiedzieć Twą chwałę . Ten którego niebiosa ogarnąć nie mogą zamieszkał w Twym łonie.
-Raduj się Panno Maryjo
-Raduj się pełnią wesela
4 x Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu

Cała piękna jesteś Maryjo a skaza pierworodna nigdy w Tobie nie powstała.
-Raduj się Panno Maryjo
-Raduj się pełnią wesela
4 x Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu

Cnoty Twoje o Maryjo liczniejsze niż gwiazdy na niebie.
-Raduj się Panno Maryjo
-Raduj się pełnią wesela
Chwała Ojcu
Koronka mocy

Bądź pochwalona Królowo wszechświata. Prowadź nas do niebieskich radości.
-Raduj się Panno Maryjo
-Raduj się pełnią wesela
4 x Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu

Bądź pochwalona Maryjo strażniczko Bożych darów. Spraw, że będziemy mieli udział w Twoich bogactwach .
-Raduj się Panno Maryjo
-Raduj się pełnią wesela
4 x Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu

Bądź pochwalona Maryjo Pośredniczko między Bogiem a ludźmi. Wyproś nam u Boga Wszechmogącego Jego łaskawość.
-Raduj się Panno Maryjo
-Raduj się pełnią wesela
4 x Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu