Złota Koronka Najsłodszego Serca Pana Jezusa

 

 

 

 


Koronka zwana Złotą, odznacza się wielkimi zaletami, za każde jej pobożne odmówienie nadane są liczne odpusta. W modlitwach tych zawarte są akty cnót najprzedniejszych. Odmawia się na zwyczajnej koronce w ten sposób:

Na samym początku:

Ojcze przedwieczny! Ofiaruję Ci najdroższą krew Jezusa Chrystusa, na zadość uczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

Na wielkich ziarnkach zamiast "Ojcze nasz":

Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje podług Serca Twego. (300 dni odpustu, Pius IX, 25. I. 1868)

Na małych ziarnkach zamiast "Zdrowaś Maryja":

Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością! (10 razy). (300 dni odpustu, Pius IX, 13. V. 1875)

Przy końca każdego dziesiątka zamiast „Chwała Ojcu”:

Niech będzie zawsze i wszędzie znane, chwalone, błogosławione, czczone, kochane i wielbione Serce Jezusowe i Przeczyste Serce Maryi. Amen. (60 dni odpustu, Pius VII, 1816)

Na zakończenie:

Serce najświętsze Jezusa, miej litość nademną!

Serce niepokalane Maryi, módl się za nami!

Bądź kochanem zawsze i wszędzie najsłodsze Serce Jezusowe.

 

Wezwanie: Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami,

Odpowiedź: Abyśmy się stali godnymi Ciebie kochać z całego serca.