Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej

 

 

Modlitwa wstępna

 

Krótka modlitwa o szczerą skruchę

1. Maryja otrzymuje zapowiedź

Symeona o mieczu, który przebije

Jej Serce

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (7x)

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (Łk 2,25nn)

Zdrowaś... (3x) Ojcze nasz... (3x)

 

2. Maryja ucieka z Jezusem

i Józefem do Egiptu

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (7x)

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (Mt 2,13nn)

Zdrowaś... (3x) Ojcze nasz... (3x)

 

3. Maryja gubi Jezusa w Świątyni

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (7x)

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (Łk 2,41nn)

Zdrowaś... (3x) Ojcze nasz... (3x)

 

4. Maryja spotyka Jezusa

na Drodze Krzyżowej

 

Ojcze nasz... Zdrowaś... (7x)

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (Łk 23,26nn)

Zdrowaś Maryjo... (3x)

Ojcze nasz... (3x)

 

5. Maryja trwa u stóp

Jezusa na Krzyżu

 

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo... (7x)

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (J 19,25nn)

Zdrowaś Maryjo... (3x)

Ojcze nasz... (3x)

 

6. Maryja przyjmuje

Ciało Jezusa zdjęte

z Krzyża

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (7x)

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (J 19,28nn)

Zdrowaś Maryjo... (3x)

Ojcze nasz... (3x)

 

7. Maryja jest świadkiem złożenia

Jezusa do Grobu.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (7x)

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (J 19,38nn)

Zdrowaś... (3x) Ojcze nasz... (3x)