Koronka Do Najdroższej Krwi Jezusa

 


na dużych paciorkach

O Jezu okryj Twoją Przenajświętszą Krwią cały świat.
Obmyj wszystek brud grzechowy
i odnów świat przez Ducha Świętego.

na małych paciorkach

O mój Jezu,
przebaczenia i miłosierdzia
przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.

... Przez moje rany udzielę wszystkiego
o co prosić mnie będziecie ....


Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze,
jeśli zanurzycie we Krwi Mojej,
nabiorą nieskończonej zasługi.
Moc Moja jest w Moich ranach.

Rany moje mają moc nad Sercem Boga....
posiadając Je, potężnym się stajesz
i masz więcej mocy ode Mnie,
bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją.

Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników,
nie zapominaj tego czynić i za dusze w czyśćcu.
Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Ranami
i za dusze czyśćcowe.

Kto za życia swego czcił Rany Jezusa Chrystusa,
korzystał z ich zasług i ofiarował Ojcu Przedwiecznemu
za dusze w czyśćcu,
będzie miał przy swojej śmierci
Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów
a Pan Jezus ukrzyżowany w całym blasku Swej Chwały
przyjmie go i ukoronuje jego czoło
niebieskim wieńcem Swej Chwały.

Amen.