Koronka do Miłosierdzia Bożego

 Na początku:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

 

Na dużych paciorkach (1 raz):

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo

najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa

na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 

Na małych paciorkach (10 razy):

 

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

Na zakończenie (3 razy):

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami

i nad całym światem.