AKT INTRONIZACJI

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego
wejrzyj na nas korzących się u stop Twoich – oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją chwałę i tak dziękować Ci za Twoje
nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.
Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste na naszego PANA i KRÓLA,
gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas…. Twoją Matkę – widomy znak pięknej
Miłości Boga – ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ.
Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź KRÓLEM naszej Ojczyzny, nas tutaj
zgromadzonych, wszystkich polskich rodzin, teraz i po wszystkie czasy. Niech
przez nasze życie zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo
Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości.

 

Imprimatur Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej

L.dz.989/07,18 IX 2007r.

 

Odpowiadając na Twoją miłość Panie, wyznaję:

Jezus, jest Królem Wszechświata,

Polski i Wszystkich Narodów!

Jezus, jesteś moim Królem!

Daj mi poznać wolę Twoją, Panie!

Oto jestem!

 

Podpis ……………………………………………..

 

Miejscowość, data …………………………………